BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Thông tin: 

- Tên gọi: Bộ môn Quản trị kinh doanh

- Tên tiếng Anh: Business Administration Department

- Tên viết tắt: QTKD

- Địa chỉ: Bộ môn Quản trị kinh doanh, khoa Kinh tế - Quản trị, số 413 Đường 30/4, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

- Điện thoại: 0292 3783 102

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Website: http://ktqt.cdct.edu.vn/index.php/bomon/quantrikinhdoanh

2. Ngành đào tạo:

Bộ môn phụ trách 3 mã ngành trình độ cao đẳng, hệ chính quy:

- Ngành Quản trị kinh doanh

- Ngành Marketing

- Ngành Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ

3. Sứ mệnh: "Trường Cao đẳng Cần Thơ cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao."

4. Tầm nhìn: "Tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế."

5. Cơ cấu tổ chức:

Với hơn 12 năm hình thành, phát triển mạnh mẽ cơ cấu tổ chức bộ môn Quản trị kinh doanh gồm 01 Trưởng Bộ môn, 01 Phó Trưởng Bộ môn và 08 Giảng viên.

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Nguyễn Thị Kim Thoa

Phó trưởng khoa

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2 

Văn Huynh Đài

Trưởng bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Đào Thị Kim Loan

Phó bộ môn

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Phạm Hà Phương

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Nguyễn Quốc Hương

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Bùi Ngọc Hải

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Hồ Kim Lợi

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Trần Vân Đằng

Giảng viên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Bành Thị CẩmUyên

Giảng viên

 
10 Lê Bá Ngọc Hân Giảng viên