Giới thiệu Khoa

Khoa Kinh tế -Luật ra đời trong quá trình đổi mới, phát triển của Trường Cao đẳng Sư phạm Cần Thơ, từ Trường Cao đẳng Sư phạm đào tạo giáo viên đến Trường Cao đẳng  đào tạo nguồn nhân lực nhiều ngành nghề phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố Cần Thơ và các tỉnh trong khu vực. Khoa được thành lập từ tháng 8 năm 2009, là đơn vị trẻ trong nhà trường, mặc dù mới thành lập nhưng được kế thừa những giá trị văn hóa của ngôi trường sư phạm đã không ngừng vượt qua nhiều khó khăn để trưởng thành và phát triển, từ cơ sở đó khoa đã vận dụng và phát huy những nhân tố tích cực để ổn định và phát triển ngay từ khi thành lập đến nay.

Khoa được thành lập trên cơ sở của hai tổ bộ môn là Kinh tế và Luật được tách ra từ hai đơn vị trước đây của Khoa Kỹ thuật-Công nghệ và Khoa Xã hội.

 Đến nay Khoa đã có 04 Tổ chuyên môn là Quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chính -Ngân hàng và Luật. Cán bộ giảng dạy của Khoa lúc thành lập là 18 với 01 Thạc sĩ; hiện nay là 40 giảng viên với 03 Nghiên cứu sinh, 11 Thạc sĩ và 19 đang học Cao học.

Các ngành khoa đào tạo có hệ Cao đẳng và Trung cấp, hệ Cao đẳng có 03 ngành là Quản trị kinh doanh thương mại - du lịch, Kế toán và Tài chính ngân hàng. Từ năm học 2010-2011 tất cả các ngành học được đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Hệ trung cấp gồm có Kế toán, Tài chính ngân hàng và Luật.

Khi mới thành lập số HSSV chính quy của khoa là: 788 HSSV. Trong năm học 2013 - 2014 số HSSV của các ngành trên là 2325 HSSV.       

Liên hệ

Trường Cao Đẳng Cần Thơ

Khoa Kinh Tế - Luật

ĐT: 07103 783102

Chức vụ

Họ và tên

Địa chỉ Email

Trưởng khoa

Ths. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó khoa

Ths. Bành Thị Cẩm Uyên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó khoa

CN. Phạm Hà Phương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.