Liên hệ

Trường Cao Đẳng Cần Thơ

Khoa Kinh Tế - Luật

ĐT: 07103 783102

Chức vụ

Họ và tên

Địa chỉ Email

Trưởng khoa

Ths. Nguyễn Thị Hồng Hạnh

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó khoa

Ths. Bành Thị Cẩm Uyên

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phó khoa

CN. Phạm Hà Phương

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.