HOẠT ĐỘNG THỰC TẬP THỰC TẾ CỦA CÁC KHÓA

     Hoạt động thực tập thực tế của Ngành Quản trị kinh doanh là một học phần được thực hiện ở học kì cuối của Khóa học, sau khi sinh viên đã có những kiến thức chuyên ngành nhất định. Thông qua hoạt động này, sinh viên trải nghiệm một cách thực tế và được lắng nghe những kinh nghiệm từ nhân viên, quản lý doanh nghiệp chia sẻ. Bên cạnh đó, rèn được kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết minh, kỹ năng tổ chức, kỹ năng hoạt náo... tại doanh nghiệp và trong quá trình thực hiện hoạt động.

     Sau đây là một số hoạt động Thực tập thực tế của Ngành Quản trị kinh doanh trong những năm vừa qua:

Hoạt động thực tế của Ngành Quản trị kinh doanh các Khóa tại Phan Thiết, Nha Trang, Đà Lạt, Cần Thơ